Đất nông nghiệp không có giấy tờ bị thu hồi cũng được hỗ trợ

Category: Tin tức TV 6 0


Hôm nay 1.9, khi Thông tư 09/2021 có hiệu lực, đối với các loại đất nông nghiệp không có giấy tờ nhưng bị thu hồi đất vẫn được tính hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.
Chi tiết: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/dat-nong-nghiep-khong-co-giay-to-bi-thu-hoi-cung-duoc-ho-tro-1443197.html

Tags:

Related Articles

Add Comment