3.000 hậu bị siêu trứng Isa-brown giống CP 16 tuần tuổi | Chăn nuôi gà | Chăn nuôi TV

Category: Chăn nuôi TV 81 0

3.000 hậu bị siêu trứng Isa-brown giống CP 16 tuần tuổi | Chăn nuôi gà | Chăn nuôi TV

 

 

Related Articles

Add Comment