2.000 gà hậu bị Hyline trắng 17 tuần tuổi, chuẩn bị lên đẻ | Chăn nuôi gà | Chăn nuôi TV

Category: Chăn nuôi TV 4 0

Kỹ thuật chăn nuôi gà thịt: https://channuoi.vn/ky-thuat-chan-nuo…
Hạch toán hiệu quả kinh tế chăn nuôi 1.000 gà lai chọi: https://channuoi.vn/hach-toan-kinh-te…
Hạch toán kinh tế chăn nuôi 10.000 gà trắng siêu thịt: https://channuoi.vn/hach-toan-kinh-te…
Lịch vaccine cho gà trắng siêu thịt: https://channuoi.vn/lich-vaccine-cho-…
Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm trên gà – ILT: https://channuoi.vn/benh-viem-thanh-k…
Gà gầy, còi cọc chậm lớn, nguyên nhân và cách khắc phục: https://channuoi.vn/ga-gay-coi-coc-ch… B
ệnh ORT trên gà (Ornithobacterium Infection): https://channuoi.vn/benh-ort-tren-ga-…
Gà 1 ngày tuổi tại lò ấp: https://www.youtube.com/watch?v=NNTcc…
Gà Hòa Phát 7 ngày tuổi: https://www.youtube.com/watch?v=sJVK-…
Gà Hòa Phát 18 ngày tuổi: https://www.youtube.com/watch?v=GPmgH…
Gà Hòa Phát 78 ngày tuổi: https://www.youtube.com/watch?v=yqJQG…
Gà Hải Đồi 1 ngày tuổi: https://www.youtube.com/watch?v=qvOzf…
Gà Hải Đồi 13 ngày tuổi https://www.youtube.com/watch?v=4vWlI…
Gà Hải Đồi 13 ngày tuổi https://www.youtube.com/watch?v=_X8iN…
Gà Hải Đồi 6 tuần tuổi: https://www.youtube.com/watch?v=M5TNY…
Triệu chứng gà bị Gumboro: https://www.youtube.com/watch?v=P1WgO…
Bệnh ký sinh trùng đường máu trên gà: https://www.youtube.com/watch?v=iB3v7…

 

Related Articles

Add Comment